Uprawnienia:

kategoria „B” prawa jazdy upoważnia do kierowania:

pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem motocykla i autobusu;

pojazdem j/w z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t;

ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym; 

Szkolenie podstawowe:

 można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

  • obejmuje:

 a) 35 h zajęć teoretycznych (1h = 45’) a w tym również zajęcia z pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego.

 b) 30 h zajęć praktycznych (1h = 60’)

Zajęcia są prowadzone na placu manewrowym w Wejherowie a zdecydowana większość godzin jazd odbywa się w Gdyni po trasach egzaminacyjnych.

Terminy jazd są ustalane indywidualnie z instruktorem prowadzącym.

 Uwagi:

  1. OSK Drogowskaz posiada stałą kadrę instruktorską z dużym stażem zawodowym
  2. Posiadamy salę wykładową, która jest przygotowana i wyposażona w sprzęt audio wizualny
  3. Badania lekarskie można wykonać w ośrodku szkolenia
  4. W czasie szkolenia praktycznego, kursant jest pod opieką jednego (!) instruktora
  5. Szkolenie odbywa się na samochodach marki FIAT GRANDE PUNTO , takie same jak na egzaminie państwowym!