1. WZÓR DOWODU WPŁATY ZA EGZAMIN PAŃSTWOWY

 

2. WZÓR DOWODU WPŁATY NA KONTO DROGOWSKAZU

 
 

Prowadzimy kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy.