OSK Drogowskaz szkoli już od ponad 20 lat. Jest pierwszym ośrodkiem w powiecie Wejherowskim i jednym z pierwszych w województwie Pomorskim. Ośrodek powstał w roku 1989, a jego założycielem jest Wiesław Heba, który szkoleniem kierowców zajmuje się od 1978 roku. W Ośrodku Szkolenia Kierowców "DROGOWSKAZ" przeszkoliło się już prawie 8000 osób, oznacza to, że co 27 mieszkaniec powiatu Wejherowskiego uzyskał prawo jazdy w naszym ośrodku.

Przed założeniem OSK "DROGOWSKAZ" był instruktorem w PZMot Gdynia, z-cą kierownika OSK LOK Gdynia, kierownikiem OSK LOK w Wejherowie i Sopocie.

OSK "DROGOWSKAZ" szkoli na następujące kategorie prawa jazdy A1, A, B, B+E, C, C+E, D. Zajęcia teoretyczne prowadzone są na sali wykładowej, która wyposażona jest w środki dydaktyczne i audiowizualne potrzebne do prowadzenia zajęć. Zajęcia praktyczne prowadzone są na pojazdach takich samych jak w Ośrodku Egzaminacyjnym. Nasza kadra to instruktorzy z dużą kulturą osobistą, której najważniejszym celem jest dobre przygotowanie kursanta do zdania egzaminu. Głównie szkolimy osoby prywatne z miasta Wejherowa i powiatu Wejherowskiego. Ponadto świadczymy usługi dla wielu firm z powiatu Wejherowskiego szkoląc ich pracowników. W roku 2009 szkoliliśmy byłych pracowników stoczni Gdynia S.A. - uczestnicy Programu Zwolnień Monitorowanych objętych projektem "Wsparcie dla pracowników sektora budownictwa okrętowego dotkniętych negatywnymi skutkami restrukturyzacji" współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 2.1. Rozwój Kadr Nowoczesnej Gospodarki, Poddziałanie 2.1.3. Prowadzimy także szkolenie kierowców na przewóz rzeczy i osób.

DROGOWSKAZ wspiera harytatywnie szkoły i przedszkola oraz inne podmioty potrzebujące pomocy. Jesteśmy członkiem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Ośrodków Szkolenia Kierowców.