Stała kadra szkoląca w naszym ośrodku to bardzo spokojni instruktorzy z doświadczeniem oraz dużą kulturą osobistą.